Virksomhedsgrundlag

Tre Ege, Kirkens Korshær

Tre Ege, Kirkens Korshær er et selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. I vore værdier og vort virksomhedsgrundlag vil vi gerne udtrykke tilhørsforholdet både ind i den private landsorganisation Kirkens Korshær og i at være en del af Aarhus Kommunes samlede tilbud til socialt udsatte. Tre Ege, KK arbejder derfor ud fra værdierne fra begge ”fællesskaber”.


Mission
Tre Ege er en del af Aarhus Kommunes samlede tilbud til hjemløse, udsatte borgere. Vi arbejder ud fra Kirkens Korshærs grundholdning om at respektere det enkelte menneske og møde den enkelte, der hvor vedkommende er.

 • Vi giver beboerne mulighed for at få opfyldt helt basale behov.
 • Vi støtter den enkelte beboer i at finde egne ressourcer, samt udvikle og vurdere egne muligheder.
 • Vi er behjælpelige med at kortlægge beboernes kontaktflader i det omkringliggende system, og påbegynder et tvær professionelt samarbejde, så beboerens individuelle mål og handlemuligheder styrkes.
 • Vi hjælper beboeren med at udrede og afklare fremtidige bomuligheder og behov for relevant støtte.


Vision

 • Vi vil møde beboeren med et kristent menneskesyn. Det betyder, at vi vil møde enhver, der kommer til os, som et helt menneske, der er skabt i Guds billede.
 • I mødet med en ny beboer vil vi bevare tilliden til, at forandring kan åbne nye muligheder for den enkelte.
 • Tre Ege, Kirkens Korshær vil kontinuerligt arbejde hen imod, fagligt og organisatorisk at kunne dække beboerens behov og følge samfundets udvikling og krav.
 • I samarbejde med lignende boformer vil vi stræbe efter at give et bredt, individuelt og helhedsorienteret tilbud.
 • Vi vil være kendt for høj faglig dygtighed. Både blandt beboere og samarbejdspartnere.


Strategi

 • Tre Ege, Kirkens Korshær arbejder recoveryorienteret. Det gør vi ved at inddrage beboerne mest muligt i Tre Eges arbejdsmetoder og ved at involvere dem i de arbejdsgange, de bliver mødt med under et ophold på Tre Ege. – Og vi gør det for at beboeren kan have størst mulig indflydelse på eget liv.
 • Vi har og skal fortsat have en tværfaglig medarbejderstab, med det formål, at vi bedst muligt kan afdække den enkelte beboers problemstillinger.
 • Vi har fokus på den enkelte beboer for at se, hvilke behov han/hun har, for at kunne optimere vores ydelser.
 • Medarbejderne kvalificeres fagligt gennem supervision og efteruddannelse.
 • Udviklingen af medarbejdernes kompetencer og faglig udvikling vægtes.