Tre Ege, Kirkens Korshærs værdier

Engagement

 • Vi har oprigtig interesse for det andet menneske, og vil det positivt.
 • Vi vil være til stede i nuet, og i forhold til den opgave vi bliver stillet overfor
 • Vi vil se muligheder også på trods

Respekt

 • Vi vil se og respektere mennesket først, beboeren siden.
 • Respekt kan ikke gradbøjes
 • Vi ønsker at arbejde ud fra, at vi er ligeværdige, men ikke alle lige stillede
 • Vi vil lytte til beboernes behov, og bidrage til at finde nye veje
 • Vi vil være bevidste og ydmyge overfor den magt, vi har
 • Vi vil vise respekt for det enkelte menneskes ret til at forvalte sit eget liv.

Troværdighed

 • Vore handlinger og ord skal stemme overens. Vi ønsker at være tydelige i aftaler, holde ord og være ansvarlige.
 • Vi vil afstemme vore forventninger til hinanden.
 • Vi vil være troværdige i ord og handling, og i forhold til vore værdier.

Nærhed

 • Vi vil være til stede, vi vil være ærlige og sætte ord på det der sker.
 • Vi er personlige, men ikke private i vores samvær med beboerne.
 • Vi spiser sammen med beboerne, og vi giver hinanden hånden.

Varme

 • Vi ønsker at vise nærvær i mødet med et andet menneske.
 • Vi vil være personlige og have hjertevarmen med i mødet.

Omsorg

 • Når der er behov og ønske om det, er vi tilstede. Vi vil lytte og forsøge at forstå, og tage hånd om det andet menneske.
 • Vi vil handle, når der er risiko for omsorgssvigt
 • Vi vil arbejde ud fra den tankegang, at alle mennesker kan bidrage til selvhjælp.