Tre Eges bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer indsat af Kirkens Korshær:

Formand: Jens Maibom Pedersen, Forstander på Diakonhøjskolen

Lars Horskær, Jurist og tidligere underviser på Den sociale Højskole og Diakonhøjskolen

Bettina Bech, dagtilbudsleder Aarhus kommune

Ove Lauritzen, arresthusmedarbejder, Kirkens Korshær

Jesper Bønning, socialrådgiver Odder kommune

 

Politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer:

Fadi Kassem (SF)

Bonnick Lundberg (S)

 

Se bestyrelsens forretningsorden