Målgruppe

Tre Ege, Kirkens Korshær, er et midlertidigt botilbud for hjemløse efter Servicelovens § 110.

Forsorg og Natherberg er et tilbud til dårligt stillede borgere over 18 år, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.