Forsorg og Natherberg

 

Forsorg og Natherberg modtager brugere:

  • som er i akut nød
  • som ikke modtager andet relevant tilbud
  • som ikke har eller kan opholde sig i egen bolig.

Der ydes personlig omsorg, støtte og vejledning, således at de muligheder brugeren har, kan komme til udfoldelse. Brugeren støttes i at blive bevidst om egne holdninger og få størst mulig indflydelse på eget liv.

Brugeren motiveres til at forholde sig realistisk til egen eksistens og at viderehenvise denne til rette tilbud, set i forhold til ønsker, behov og muligheder.


Kontaktoplysninger:
Tre Ege, Kirkens Korshær
Årslev Møllevej 15
8220 Brabrand
Tlf. 8713 2000
Fax 8610 0103

E-mail treege@msb.aarhus.dk

Afdelingsleder: Tove Dalager
Mail: tod@aarhus.dk